List of Frontline Services

FULL VIEW OF CITIZEN'S CHARTER

PANGUNAHING SERBISYO
MAGSADYA PO SA TANGGAPANG ITO
DOKUMENTONG DAPAT DALHIN AT PROSESO
1. PAGKUHA NG BUSINESS PERMIT
   CLICK to download Application form and Citizen Charter!
Business Permit and
Licensing Office
2. PAGKUHA NG ZONING CERTIFICATE
PARA SA BUSUINESS PERMIT
One Stop Shop
PARA SA RENEWAL:
   1.Ipakita ang application form galing sa tanggapan ng business permit
  2.Lalagyan ng kaukulang halaga ng babayaran
  3.Approval ng clearance
3. PAGKUHA NG BUILDING INSPECTION
CLEARANCE PARA SA BUSINESS PERMIT
City Engineer's Office
PARA SA RENEWAL:
  1. Ipakita ang application form galing saTanggapan ng Business Permit
  2. Lalagyan ng kaukulang halaga ng babayaran
  3. Approval ng clearance
4. PAGKUHA NG HEALTH AT SANITARY
CLEARANCE PARA SA BUSINESS PERMIT
City Health Office
  1. Magkakaroon ng inspeksyon bago ang nakatakdang pagkuha ng clearance
  2. Ibigay ang datus na may kaugnayan sa tauhan ng negosyo tulad ng pangalan, edad, at designasyon nito
  3. Ibigay lamang ang mga sumusunod :
    Food Handlers :
      * Laboratory Result ng Fecalysis, Chest X-ray (plaka, orighinal na resulta at xerox copu, 1 x 1 ID picture)
    Non-Food Handlers:
      Chest X-ray (plaka, orighinal na resulta at xerox copu
5. PAGKUHA NG FIRE SAFETY
CLEARANCE PARA SA BUSINESS PERMIT
One Stop Shop
  1. Ipakita ang aplikasyon na galing sa Tanggapan ng Business Permit
  2. Kuhanin ang ibibigay na Temporary Clearance
  3. Isasagawa ang inspection
6. PAGKUHA NG ZONING CERTIFICATE /
LOCATIONAL CLEARANCE
CPDC Office
  1. Sulat kahilingan ng nakapangalan sa Zoning Administrator
  2. Lot Plan at Vicinity Map na may pirma ng Geodetic Engineer
  3. Titulo ng Lupa o Deed of Sale
  4. Deklarasyon ng lupa
  5. Resibo ng amilyar at Tax Clearance
  6. Special Power of Attorney ng may-ari ng lupa (kung kinakailangan)
    * Karagdagang Dokumento na Kailangan para sa Piggery/Poultry Clearance
  1. ECC
  2. Conversion Order form DAR
  3. Site Clearance from Local Health Officer
  4. consent of non-objection from majority of occupants and owners of properties
7. PAGKUHA NG OCCUPANCY PERMIT
City Engineer's Office
  1. Certificate of completion galing sa Building Official
  2. As Built Plans kung may pagbabago sa plano
  3. Certificate of Final Electrical Inspection
  4. Magsasagawa ng inspeksyon
  5. Magsasagawa ng kaukulang report
  6. Pagbibigay ng clearance
  7. Magbayad sa Treasurer's Office
  8. Pagbibigay ng clearance
  9. Final Fire Safety Inspection Report by Bureau of Fire Protection
8. PAGBABAYAD NG BUWIS
City Treasurer's Office
  1. Certificate of completion galing sa Building Official
  2. As Built Plans kung may pagbabago sa plano
  3. Certificate of Final Electrical Inspection
  4. Magsasagawa ng inspeksyon
  5. Magsasagawa ng kaukulang report
  6. Pagbibigay ng clearance
  7. Magbayad sa Treasurer's Office
  8. Pagbibigay ng clearance
  9. Final Fire Safety Inspection Report by Bureau of Fire Protection
9. PAGKUHA NG TAX CLEARANCE
City Treasurer's Office
  1. Magbayad ng certification fee
  2. Ipakita ang resibo sa gagawa ng sertipikasyon
  3. Kasama ang individual property card, susuriin ang katumpakan ng naisagawang sertipikasyon
  4. Approval ng certification
  5. Releasing
10. PAGKUHA NG SEDULA
City Treasurer's Office
Kinakailangan pong magsadya ang sinuman nais kumuha ng sedula sa Tanggapang ito
11. PAGKUHA NG TAX DECLARATION
City Assessor's Office
  1. Kopya ng Titulo ng Lupa
  2. Ipakita ang resibo ng buwis
  3. Magbayad ng Tax Declaration Fee
12. PAGLILIPAT NG TAX DECLARATION
City Assessor's Office
  1. Xerox copy ng resibo ng buwis
  2. Xerox copy ng titulo ng lupa
  3. Transfer Fee
  4. Transfer Tax
  5. Sedula ng may-ari
  6. Certified xerox copy ng CAR na galing sa BIR
  7. Aprubadong Plano
13. PAGHAHAKOT NG BASURA
City General Service Office
  1. Magsadya o tumawag sa General Service Office
  2. Ibigay ang detalye ng lugar na pahahakutan ng basura
  3. Alamin ang kawaning nakausap
  4. Kuhanin at tandaan ang araw at oras ng petsa ng kanilang pagdating
14. PAGKUHA NG SCHOLARSHIP
City Peso Office
  1. Barangay Certificate of Indigency
  2. Card or Form 137
  3. 2 x 2 picture (2pcs)
  4. Resume
  5. Birth Certificate
  6. BIR Certificate of Tax Exemption
15. PAGKATAY NG HAYOP AT PAGBIBIGAY
NG MEAT INSPECTION CLEARANCE
Market Office
  1. Dokumento ng hayop
  2. Personal Identification ng may-ari ng hayop
  3. Barangay Clearance
  4. Veterinary Health Certificate
16. PAGKUNSULTA SA WASTONG
PAMAMARAAN NG PAGSASAKA
(rice, veg) (kalidad ng binhi, pamamahala ng peste, tubig, sustansya at pag-aani)
City Agriculturist Office
  1. Magsadya sa opisina ng City Agriculturist
  2. Sumangguni sa mga Agricultural Technician
17. PAMAMAHAGI SA MURANG HALAGA
NG MGA SERTIPIKO AT HYBRID NA BINHI SA MAGSA-SASAKA
City Agriculturist Office
  1. Makipag-ugnayan sa mga Agricultural Technician/ City Agriculturist
  2. Pagbabayad
  3. Pagkuha ng Binhi sa mga Seed Grower
18. PAGBIBIGAY NG SERTIPIKASYON
PARA SA LAND RE-CLASSIFICATION
City Agriculturist Office
  1. BARC Certificate
   2. DAR Certifiate
  3. Pagbisita at pag-inspeksyon
  4. Pagbabayad ng Re-classfication fee sa Treasurer's Office
  5. Pagbibigay ng Sertipikasyon
19. PAG-AANALISA NG LUPANG SINASAKA
City Agriculturist Office
  1. Pagkuha ng lupang ipasusuri
  2. Pagdala ng Soil Sample sa Soil Lab.
  3. Magintay ng 10 araw para sa resulta.
20. PAGBIBIGAY NG MAKABAGONG KAALAMAN
SA PAG-AALAGA NG ISDA
City Agriculturist Office
   Pamamahagi ng mga babasahin at pag-attend ng seminar
21. PAGBIBIGAY NG TULONG AT KAALAMAN
SA MGA KOOPERATIBA
City Agriculturist Office
   1. Pagdalo sa Pre- memebership education seminar (PMES)
   2. Pagpaparehistro
   3. Pagbuo ng miyembro ng kooperatiba na hindi bababa sa 25 katao
22. PATULOY NA PGSUBAYBAY AT PAGTATATAG
NG MGA SAMAHAN UPANG UMANGATANG ANTAS
NG KABUHAYAN(INSTITUTIONAL DEVELOPMENT)
City Agriculturist Office
  1. Pagbuo ng mga samahan sa kabataang hindi nakatapos ( 4 H Club)
  2. Pagbuo ng samahan para sa mga palaisdaan (BAFC) - (AFC) at samahan ng mga nanay (RIC Club)
23. PAGHINGI NG TULONG MEDIKAL/PINANSIYAL
CSWD Office
  1. Death Certificate para sa Burial Assistance
  2. Police Blotter para sa nadukutan at na-stranded
  3. Reseta ng Doktor para sa Medical Assistance
  4. Medical Certificate, Certificate of Confinement at Hospital Bill kung nasa hospital ang inihihingi ng ayuda
  5. Certificate of Indigency galing sa Kapitan
  6. Porma ng aplikasyon
24. PAGKUHA NG SOCIAL CASE STUDY
CSWD Office
  1. Lumagda sa Log Book
  2. Magsasagawa ng Interview
  3. Pagbisita sa bahay/tahanan matapos isagawa ang interview
  4. Paggawa ng social case study
  5. Approval ng report
  6. Pagrelease ng report
25. PAGKUHA NG MAYOR'S CLEARANCE
City Mayor's office
  PARA SA MOTORCADE/PARADE
    Letter of Request
  PARA SA PAG-APPLY NG TRABAHO :
    1. Barangay Clearance
    2. Sedula
     3. Police Clearance
     4. Court Clearance
26. MAGPAPAKASAL SA PUNONG BAYAN
City Civil Registrar Office
  1. Lisensya ng Kasal
  2. Porma ng Kontrata ng Kasal
  3. Sedula ng Ikakasal
  4. Pangalan ng Ninong at Ninang
27. REHISTRO NG KAPANGANAKAN
City Civil Registrar Office
   KUNG BAGONG PANGANAK :
     1. Porma ng rehistro na pirmado ng nagpaanak
     2. Marriage Contract ng magulang
    3. Sedula ng Nanay o Tatay
  KUNG HINDI NAKAREHISTRO :
    1. Affidavit ng magulang kung illegitimate child
     2. Baptismal Certificate
    3. Sertipiko o rehistro sa paaralan
    4. Rehistro sa pagboto
    5. Joint Affidavit ng 2 tao/testigo
    6. Marriage Contract ng Magulang
    7. Sedula ng nagpaparehistro o ng magulang
    8. Sertipiko ng NSO na walang nakatalang kapanganakan
28. KASAL
Araw ng dulog ng ikakasal ay 30 araw
bago ang takdang araw ng kasal at may
10 araw na posting pagkaraan ng dulog
City Civil Registrar Office
  1. Personal appearance ng aplikante
  2. Baptismal Certificate
  3. Birth certificate
  4. Kung ang edad ng aplikante ay 18-20 yrs
     - Ama, Ina, Guardian
  5. Kung ang edad ng aplikante ay 21 yrs -24 yrs
    Ama at Ina
  6. Kung patay na kapwa ang mga magulang
    - Guardian
  7. Sertipiko ng pre-marriage counselling na galing sa Tanggapan ng CSWDO
  8. Sertipiko ng Family Planning Officer
  9. Legal capacity to contract marriage kung banyaga ang ikakasal
  10. Death certificate kung byudo o byuda
29.Blood & Urinalysis Test
City Health Office
  * Request na galing sa Doktor
  Indigents: Certificate from Brgy. Captain
30. BAKUNA SA BARANGAY
BCG
DPT/OPV
HEPA B
MEASLES/TIGDAS
City Health Office /
Barangay Health Center
  * Under five clinic growth chart
  * Home-based mother's record

For more information!

Call : 044-486-0513/044-486-5544/
044-486-5502
Email us: cityofgapan@gmail.com
Social Links!
follow on facebook follow on twitter follow on google plus
Government Links!
follow on google plus
Visitor Counter


© City Government of Gapan.